2251043530 Καβέτσου 40, Μυτιλήνη dimkallias@yahoo.gr
hero image
 
 
 

Δικηγορικό Γραφείο
Δ. Καλλίας - Π. Λίβανου - Π. Κουνέλλης - Ε. Γιαννακού | Μυτιλήνη Λέσβος

 

 

 
 
 
 
 

Οι τομείς εξειδίκευσης του γραφείου μας είναι:


 
     
 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• Οικογενειακό Δίκαιο
• Κληρονομικό Δίκαιο
• Μισθώσεις
• Δανειακές συμβάσεις
• Αγοραπωλησίες ακινήτων
 
     
     
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• Εταιρικό Δίκαιο
• Τραπεζικό Δίκαιο
• Πτωχευτικό Δίκαιο
• Δίκαιο εμπορικών συναλλαγών
 
     
     
 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
     
 
     
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
• Εκτέλεση κατά του διοικούμενου για οφειλές προς το Δημόσιο (ΚΕΔΕ)
• Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 
     
     
 


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
• Αναγκαστική εκτέλεση
• Δίκαιο του Κτηματολογίου
• Σωματεία και συνεταιρισμοί
• Ασφαλιστικό Δίκαιο
• Δημόσιες συμβάσεις
• Υπαλληλικό Δίκαιο
• Εργατικό Δίκαιο
• Τροχαία ατυχήματα
• Γνωμοδοτήσεις
• Δίκαιο αλλοδαπών

 

 
     
     
 
ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
• Διαμεσολάβηση
 
     
 
 
 
 

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή τον προγραμματισμό ραντεβού.