2251043530 Καβέτσου 40, Μυτιλήνη dimkallias@yahoo.gr
hero image
 
 
 
 
 
Δικηγορικό Γραφείο | Μυτιλήνη Λέσβος
Δ. Καλλίας - Π. Λίβανου - Π. Κουνέλλης - Ε. Γιαννακού


Το δικηγορικό γραφείο των Δ. Καλλία, Π. Λίβανου, Π. Κουνέλλη και Ε. Γιαννακού ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Καλλία, ο οποίος ασκεί ενεργό δικηγορία από το έτος 1986.

Πρόκειται για ένα αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Στελεχώνεται από άριστα εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους με εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική και διαρκή ενασχόληση με τα θέματα του αντικειμένου τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Είναι ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο δικηγορικό γραφείο, το οποίο εδρεύει στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης (οδός Καβέτσου 40, 4ος όροφος).

 


 

 

Στο γραφείο μας παρέχονται νομικές υπηρεσίες, που άπτονται σχεδόν όλου του φάσματος του δικαίου τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη νομικών συγγραμμάτων και περιοδικών καθώς και ουσιαστικά ηλεκτρονικά εργαλεία άντλησης και διαχείρισης νομικών πληροφοριών.

Βασικές αρχές του γραφείου αποτελούν το συμφέρον του πελάτη, η υπεύθυνη και σχολαστική προετοιμασία κάθε υπόθεσης, οι βαθιές νομικές γνώσεις, η στρατηγική σκέψη, ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των επιστημονικών, νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στη χώρα.

 

 


 

 
Δίκτυο συνεργατών


Το γραφείο μας διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα στις ιδιαίτερες ανάγκες που εμφανίζει η φύση κάθε υπόθεσης, όπως:

Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
Εξωτερικοί συνεργάτες δικηγόροι σε κάθε επιμέρους αντικείμενο του δικαίου
Δικαστικοί επιμελητές
Οικονομοτεχνικοί και φορολογικοί σύμβουλοι
Γραφολόγοι και πραγματογνώμονες
Πολιτικοί μηχανικοί

 


 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή τον προγραμματισμό ραντεβού.